þÿ

Kështu një ditë filloj ruajtja edhe organizimi i ruajtjes së qenjës sonë.


08.12.1990 Göppingen

Klubi i shqiptareve të Kosovë „Nëna Tereze“


þÿ

Bild könnte enthalten: eine oder mehrere Personen, Menschenmasse und Innenbereich

image

image

image


Zonja Horvat zyrtare e Qytetit për Integrim në 100 Vjetorin e pavarsisë së Shqipëris


Konsuli Zotri Faket Kajtazi

image

M1rr Mamlu1rim f;I

Ne kujtim te profesorit udheheqesit shumevjeqar te shoqates sone


per shume vite kryetar i shoqates Nene Tereza

image


E pamja për profesorin

image


Zotri Vilson Mirdita Ambasador i pare iR. Kosovo në Berlin

image

image

image

image

N:\Nena Tereze2014\2015-06-28_valle\IMG_7950.JPG


image


N:\Nena Tereze2014\2015-06-28_valle\IMG_7952.JPG N:\Nena Tereze2014\2015-06-28_valle\IMG_7945.JPG

image

image


„Unë jam krenar që udhëheq një qytetë të hapur si Göppingeni “ Kryebashkiaku Guido Till


defilimi 13.06.2015


2015 Festa e Qytetit


image

image


27.11.2015

image

image

image


GABRIELLE ZULL KRYEBSHKIAKE FELLBACH

image

image

"f. R E 1


INTERK ULTURELLES FRAUENFRÜHSCK


J,Qk1obf'r ?Ol6 10.00 UllM. Alln t:-Wrrk t ln1rll1frrl


Mol M-t btlii llftdmchhlhia-Kh......-


Ndolfny1n1t1

S•-•f'n-1t1hM11.!1<


lnll'rkulturrll.r.$....„(hrrlb1<1trhll ll Alb11niKhtrVtrrin /llu11erThrrH11


-1.Ml! •

-r-==-- :.'::

l"'·l_A„lll.l•l'.U_l l"A.-Ul"\;llATGÖl'Pl'GT\;


-1( =.". =.,.!.. i=:.._Olll(lf-<i _-.....

I(..... ...„

,..11:......._,.. .r,.......... ,._....s.-..

\- s.o.. lrtardoo_l.,,.,......."-ll U.-i--

image

image


...

1. u • "t R E I " M v ,

+"' -

- .

<

image

..."''"

-


<

image

image


Kryebashkiaku Guido Till dhe një grup nga shoqata

image


Heike Baehrens BdL und ALEX MAIER MdL

image


...

\.1. \) ."f. R E 1

+"

-SÜDWEST PRESSE


a

Zeitungstitel ändern


LOKALES


GÖPPINGEN:


Det" AJber'lche KIAJ1veret11 fe1erte das te Jat'W k.OSCMJ11scher Souwrentet euch rrnl Folklore fot()(lrof Oi:Md Ste•11act1e1

image

image

image

ka .mi ·as

§;.c::;}];ulamlt l .e1IBw,dmis.·füli.!1[!Rami 1i.eJ.11 ß0. .!11§, atteJ


Festa e pörbashköt me shoqatat: ltaliane , Greke , Turke dhe Gjermane Bartöse e kötlj aktlvltetl shoqata

N na Tereze Mars 2017

image


musafirë nga QKSH Stuttgart Vitor Spaqi


musafirët nga shoqata ISA Boletini nga Sindelfingeni Zenel Vatovci dhe Naser Shala


XHEFER LECI DHE ARJAN KASHTANJEVA

þÿ image


þÿ

image


Festa e pirbashkit me shoqatat: ltaliane , Greke , Turke dhe

Gjermane Bartise e k tlj aktlvltetl shoqata N na Tereze

image

Vtü »1


@f @

§ur"


Grupi i valleve prapa kulisave

image

image

image

LIEDERHALLE STUTTGART -BASHKORGANIZIM ME 9 SHOQATA SHQIPTARE NGA SHTUTTGARTI ME RRETHINË 14.04.2018

image


Festa e paqës 2018


Festa e paqës 2018


þÿ


Festa e paqës 2018


þÿ

image

Vti 2 11- di& SKARES

image

2 - 1 = 1ilapja1 --et.•

M k dift U

image

Shtypi lokal - Geppo dhe NWZ

image